WIJ ZIJN GEOPEND

Op deze pagina informeren wij u graag over de laatste gang van zaken omtrent het Coronavirus in de mondzorgpraktijk (laatste update: 14 december 2020).

Als u een afspraak heeft bij ons in de praktijk vragen wij u onderstaande vragenlijst voor uzelf te beantwoorden en bij bijzonderheden contact met ons op te nemen zodat wij samen met u kunnen bepalen of de afspraak kan doorgaan of voorlopig moet worden uitgesteld.

  • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test? JA/NEE
  • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (>38°C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en of smaakverlies? JA/NEE
  • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten? JA/NEE
  • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? JA/NEE
  • Heeft u nu huisgenoten met corona. JA/NEE
  • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)*?
  • *verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een risicogebied/-land  (code oranje/rood, waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? JA/NEE

Als u één van bovenstaande vragen moet beantwoorden met ‘JA’, dan vragen wij u de afspraak kosteloos te annuleren via de e-mail of per telefoon.

Als u alle bovenstaande vragen met ‘NEE’ heeft kunnen beantwoorden, dan nog de volgende vragen:

  • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? JA/NEE
  • Als er iets aan uw gezondheid is gewijzigd zoals het gebruik van medicijnen of als u recentelijk een operatie heeft ondergaan dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit is ten alle tijde een verplicht onderdeel van het patiëntendossier.

HOE VERLOOPT UW AFSPRAAK OP DE PRAKTIJK:

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Deze bevindt zich bij binnenkomst aan de linkerzijde.

Wij dragen naast onze gebruikelijke beschermingsmiddelen nu ook een gezichtsscherm en zullen u met deze beschermingsmiddelen ophalen uit de wachtkamer.

Voor aerosolvormende behandelingen vragen wij u te spoelen met een spoelmiddel om onszelf te beschermen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben wij aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

* Als u de praktijk betreedt met een mondkapje vragen wij u het mondkapje op te bergen voordat u de behandelkamer betreedt. Let op: U kunt uw mondkapje NIET in de prullenbak werpen en wij vragen u na aanraken/afdoen van het mondkapje de handen te desinfecteren om onze hygiëne maatregelen te kunnen waarborgen. U kunt uw handen desinfecteren met de elleboogdispenser in de wachtkamer.

* Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

* Wij houden ons strikt aan de behandeltijden, de behandeling zal stipt op tijd starten en worden afgerond. Dit om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn. Wij rekenen op uw medewerking.

* Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

* U kunt alleen in geval van hoge nood gebruik maken van het toilet in overleg met uw behandelaar.

* Tandenpoetsen in de praktijk is helaas niet toegestaan.

* Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

* Als u een afspraak heeft met Kim vragen wij u via de hal voor haar behandelkamer plaats te nemen, zodat wij aan de 1,5 meter afstand kunnen voldoen.