Klachtenregeling

Heeft u een vraag of een klacht over de behandeling? Wilt u dit aan ons kenbaar maken tijdens uw bezoek, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken?
Als we er gezamenlijk niet uit kunnen komen maken wij gebruik van de NVM-klachtenregeling. Voor de uitvoering aan de NVM-klachtenregeling is NVM-mondhygiënisten aangesloten bij de ECKG (Expertisecentrum Klachten Gezondheidsrecht).

Stichting ECKG

t.a.v. klachtencoördinator mondhygiënisten

Lombokstraat 20

2022 BJ Haarlem
E mondhygienisten@eckg.nl