Klachtenregeling

Heeft u een vraag of een klacht over de behandeling? Wilt u dit aan ons kenbaar maken tijdens uw bezoek, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken?
Als we er gezamenlijk niet uit kunnen komen maken wij gebruik van de NVM-klachtenregeling. Voor de uitvoering aan de NVM-klachtenregeling is NVM-mondhygiënisten aangesloten bij de skge. De klachtenregeling bij de skge is gratis voor patiënten.

Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere, meer laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.skge.nl.

*U kunt deze informatie ook terugvinden in de wachtkamer.