Het mondhygiënisten team

Op 1 januari 2008 is Charisa gestart met haar praktijk waarna Kim en Charisa in 2013 gezamenlijk aan de slag zijn gegaan op de vorige locatie aan de Rooseveltlaan 65 te Bergen op Zoom.

Inmiddels werken wij met vier enthousiaste mondhygiënistes aan de Zandstraat 163 in Bergen op Zoom. Wij zijn allemaal lid van onze beroepsvereniging NVM en lid van het KRM (Kwaliteitsregister Mondhygiënisten).

Charisa Oudesluijs
Opleiding: Amsterdam 1999-2004
Lid: NVM / KRM / NvvP (Nederlandse vereniging voor Parodontologie)

Kim Kustura – ‘s-Gravendijk
Opleiding: Amsterdam 2003-2007
Lid: NVM / KRM

Stefanie Huizinga-Dam
Opleiding: Arnhem en Nijmegen 2003-2007
Lid: NVM / KRM

Dieneke Quist
Opleiding: Hogeschool Utrecht 2006-2010
Lid: NVM / KRM

Adres
Zandstraat 163
4614 CD Bergen op Zoom
T 0164 – 25 63 63
E info@mondhygienistenbergenopzoom.nl